• Inteligentne rozwiązania


  • Magazynowanie energii


  • Odzysk materiałów


  • Odzysk energii


  • Racjonalizacja zużycia zasobów

Oferta

Oferta

Działając jako lokalny partner renomowanych dostawców na rynku polskim oraz współpracując ze środowiskiem naukowym w szeregu projektów rozwojowych, Centrum Technologii oferuje innowacyjne i efektywne rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami i/lub energią, przyczyniając się do racjonalnego gospodarowania zasobami: