• Inteligentne rozwiązania


 • Magazynowanie energii


 • Odzysk materiałów


 • Odzysk energii


 • Racjonalizacja zużycia zasobów

Oferta

CityGreenPoint

Funkcjonalne i nowoczesne stacje recyklingowe CityGreenPoint

Mając na względzie:

 • ideę zrównoważonego rozwoju oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami; 
 • rosnące (od roku 2018 w tempie pięciokrotnie większym) wymagania względem gmin odnośnie poziomów odzysku;
 • rosnące oczekiwania użytkowników co do standardu estetycznego, funkcjonalności i dostępności obiektów typu stacje recyklingowe; 
 • nałożony na producentów i importerów produktów w opakowaniach obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia sprawozdawczości z realizacji tych zadań;

przedstawiamy nowoczesny system selektywnej zbiórki odpadów, oparty o funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie stacje recyklingowe firmy CityGreenPoint.

Dzięki nowoczesności i elastyczności jaką oferują stacje recyklingowe CityGreenPoint nasza oferta może obejmować całe spektrum możliwych rozwiązań:

 • dostawę stacji recyklingowych uzgodnionej konfiguracji technicznej i  wizualnej (hardware), ewentualnie dodatkowo;
 • opomiarowanie dostarczonych stacji recyklingowych i ich integrację w spójny system (software), ewentualnie dodatkowo;
 • utrzymanie i konserwację dostarczonych stacji recyklingowych, jak również całego systemu (hardware + software), ewentualnie dodatkowo;
 • pełną obsługę systemu wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych oraz sprawozdawczością w uzgodnionym/wymaganym zakresie;

możliwe jest również leasingowanie urządzeń / systemu.

Wybierając w ramach systemu pełny zakres usług CityGreenPoint zyskujesz partnera, który w Twoim imieniu zbierze i przetworzy odpady oraz zrealizuje wszystkie obowiązki sprawozdawczości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • zasilanie energią odnawialną z paneli fotowoltanicznych lub mikroturbin wiatrowych
 • oświetlenie LED,
 • gniazda ładowania samochodów elektrycznych,
 • czujniki poziomów zapełnienia kontenerów,
 • systemy lojalnościowe,
 • system zarządzania odpadami.

PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU CITYGREENPOINT

 • jeden punkt zbiorczy dla szeregu strumieni / surowców wtórnych,
 • jeden kontakt – jedna firma odbierająca odpady,
 • wysoka estetyka i jakość wykonania stacji,
 • potencjalne oszczędności dzięki współpracy z profesjonalnym partnerem,
 • w przypadku sieci handlowych brak różnych, rozrzuconych pojemników od różnych odbiorców,
 • wsparcie marketingowe i możliwość wprowadzenia systemu nagród dla klientów,
 • stacje całkowicie dostosowane do identyfikacji wizualnej (kolory, naklejki),
 • outsourcing recyklingu, a tym samym więcej czasu i pieniędzy na podstawową działalność.

 

powrót

Broszura informacyjna CityGreenPoint z Centrum Technologii.pdf