• Inteligentne rozwiązania


  • Magazynowanie energii


  • Odzysk materiałów


  • Odzysk energii


  • Racjonalizacja zużycia zasobów

Oferta

Modulo Beton

Nowoczesne i funkcjonalne Centra Recyklingu - selektywne gromadzenie odpadów oraz realizacja zasady 3R

Coraz bardziej powszechna jest świadomość konieczności ograniczania ilości produkowanych odpadów lub - jeżeli już powstaną - traktowania ich jako zasobu. Wprawdzie w dziedzinie tej dokonał się już istotny postęp, jednakże wciąż daje się zaobserwować znaczny potencjał poprawy. Potencjał ten może być wykorzystany poprzez zastosowanie przyjaznych użytkownikom systemów zbierania i segregowania odpadów, co z kolei wspiera ich zaangażowanie w funkcjonowanie tego systemu.
Centra Recyclingu stanowiące zaawansowaną technicznie formę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w widoczny dla użytkowników sposób polepszają jakość pozyskiwanych odpadów, natomiast elastyczność w zakresie rozwiązań projektowych, którą oferuje system Modulo Beton umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu opcji sortowania oraz realizację celów recyklingu. Technologia Modulo Beton oparta jest bowiem o prefabrykowane, modułowe elementy betonowe będące podstawą systemu oraz szereg dodatkowych rozwiązań zwiększających jego funkcjonalność i efektywność.
Podstawowe zalety Centrów Recyklingu w systemie Modulo Beton to:

Przekierowanie na stronę operatora: 

 

 

 

Funkcjonalność
System Modulo Beton zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i funkcjonalność dla jego użytkowników. Szereg rozwiązań dodatkowych, jak podgrzewane podjazdy, czy system wrzutni pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie obiektu. Dodatkowo przestrzeń poniżej konstrukcji Modulo Beton może zostać wykorzystana, np. jako powierzchnia magazynowa (np. na odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) lub jako punkt przygotowania i odbioru sprzętu nadającego się do ponownego użycia (w ramach realizacji zasady 3R).

       

powrót

 Elastyczność
Oferowane przez Modulo Beton podstawowe typoszeregi elementów konstrukcyjnych są punktem wyjścia do doboru konfiguracji systemu.

Niezależnie jednak od oferowanych standardowych konfiguracji, zakres dostępnych elementów systemu pozwala każdorazowo na stworzenie rozwiązania „szytego na miarę”, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Centrum Recyklingu wykonane z bloków Modulo Beton może być w dowolnym czasie rekonfigurowane lub uzupełniane w miarę zwiększających się wymagań legislacyjnych i prawnych. W przypadku zmiany ustawodawstwa lub potrzeb rynku możliwa jest zmiana rodzaju zbieranego materiału w każdym kontenerze lub dodanie kolejnego stanowiska i rampy, jeśli pozwala na to dostępna powierzchnia.
Stacja Modulo Beton może być projektowana i stopniowo rozwijana w dopasowaniu do potrzeb operatora i użytkownika.

powrót

 Estetyka
Elementy Modulo Beton oraz akcesoria, zapewniające wysoką estetykę otoczenia, są dostosowane do potrzeb klienta: poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu w każdej lokalizacji można optymalnie wkomponować architekturę stacji Modulo Beton. Elementy betonowe mogą być dostosowane pod względem kolorystycznym przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych i optymalnie wkomponowane w otoczenie. Powierzchnie betonowe są również łatwe w utrzymaniu oraz odporne na zużycie i korozję.

powrót

 Szybka realizacja
Modułowe systemy Modulo Beton pozwalają ograniczyć do minimum czas budowy Centrum Recyklingu. Elementy Modulo Beton są projektowane w formie łatwej do transportowania – dostawa i instalacja zajmuje zazwyczaj kilka dni. Mobilność elementów umożliwia w razie potrzeby ich przestawienie lub przenoszenie.


powrót

 Rozwiązanie szeroko sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej
Od wdrożenia koncepcji we Francji w 2004r. system Modulo Beton udowodnił, iż stanowi idealne rozwiązanie, pozwalające na rekonfigurowanie instalacji stosownie do zmieniających się potrzeb i wymagań prawnych. Centra Recyklingu Modulo Beton istnieją obecnie w ponad 46 krajach na świecie (ponad 300 funkcjonujących obiektów opartych na koncepcie Modulo Beton).

powrót

Broszura informacyjna Modulo Beton z Centrum Technologii_.pdf